Thông tin Cơ sở Sản xuất có Giấy chứng nhận VietGAP
Mã số Chứng nhận VietGAP VietGAP-TT-15-03-17-0002 Số điện thoại 0989615405
Tên cơ sở sản xuất Trang trại Chuối VIBA Địa chỉ , Xã Tân Thành, Lương Sơn, Hòa Bình
Chủ cơ sở sản xuất Trần Trung Đức Đối tượng Quả (Chuối tiêu hồng, Chuối tây Thái Lan)
Tổng diện tích (ha) 2,6 Sản lượng dự kiến(Tấn) 168
Hình thức trồng Quảng canh Chu kỳ trồng 0 tháng
Ngày cấp 14/03/2017 Ngày hết hạn 13/03/2019
Sơ đồ Tổ chức CN Trung tâm Phân tích và Chứng nhận chất lượng sản phẩm nông nghiệp Hà Nội